UJVÁRINÉ SIPOS KATALIN – tanító (1-es számú Általános Iskola – Budaörs)

Nagy várakozással kezdtem az első mesezenés tanévet. Az év eleji szülői értekezleten beszéltem a módszerről, de úgy éreztem, nem mindenkinek sikerült átadnom a lelkesedésemet. Különösen azok a szülők aggódtak, akiknek a gyermeke már tudott olvasni, ismerte a betűket.

Október végén iskolánkban az elsős szülőknek bemutató órát tartunk, ahol bepillanthatnak a gyerekek iskolai életébe. Láthatják, hogyan boldogulnak a kis elsősök a tanulásban. Erre a nyílt órára olvasást, új betű tanítását terveztem. Már a korábbi személyes találkozásokon kiderült, hogy a gyerekek „hazaviszik” a betűmeséket, a játékiskolások otthon is életre kelnek. A szülők ismerik Sihu Hubát, Medve Edét, Lápi Hápit és a többi játékiskolást. Azok a gyerekek is, akik egyébként nem szívesen válaszolnak a “Mi történt az iskolában?” kérdésre, az új mesékről, meseszereplőkről szívesen beszélnek otthon.

A bemutató órán a “z” volt az új hang/betű, amit Zim Züm, a méhecske hozott az iskolába. Az óra egy pontján Zümmögő kórust hoztunk létre a szülők bevonásával. A módszer nagyszerűsége abban is rejlik, hogy a feladatot bármiféle előzetes ismeret vagy gyakorlás nélkül értették a felnőttek is. És az órán valódi katarzis született! Végül a szülők lelkesen számoltak be az átélt élményekről. Jól érezték magukat, megtapasztalták a közös “zenélésben” rejlő örömöt, és persze látták a gyerekeik csillogó szemét.

Úgy éreztem, azon a bemutató órán a módszerrel szemben kételyeket megfogalmazó szülők is önfeledten átadták magukat a Mesezene élményének.

S a már olvasó gyerekek? Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy olyan izgalommal várják az új betű érkezését, mintha még nem tudnának olvasni! Hogy lehetséges ez? A Mesezene, specifikus hatásmechanizmusával, a mesefolyammal és a zenezörejjel, a már olvasó gyerek számára is ki tudja alakítani azt az emocionális kötődést, mely az órákat kalandossá, élményszerűvé teszi, lelküket megemeli, mindazonáltal természetesen az olvasási készség elmélyítésében is részt vesz.